వార్నీ యమ్మా, నీయక్కా, నీచెల్లీ!!

వార్నీ యమ్మా, నీయక్కా, నీచెల్లీ, నీ లొల్లి నమ్మేది ఎలా బే? = Usage Telugu..

ఔరా అమ్మకచెల్లా.. ఆలకించి నమ్మడమేలా? = same statement in Poetic Telugu

 

ఇలా తెలుగు బూతులని అందంగా నేర్పిస్తున్న కవి సిరివెన్నెలకి ఇంకో సారి దండం -^-

లింక్ ఇదిగో–>

 

Advertisements

About kranspire

Hi, I am kran. I write about any thoughts that inspire me.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: