“వెల్ల వేస్తే చీకటికి” – దొంగ దొంగ !!

At 2.59 of this song, this is the lyric.”వెల్ల” వేస్తే చీకటికి అది వేకువౌనని అర్ధం.
For years, I was hearing it as
“వెన్న” వేస్తే .. ee “వెన్న” vese expression అర్ధం కాక చాలా సార్లు ఆకాశం లోకి చూసా.. ఇవాళ వెలిగింది Bulb..
Mano arichindi “వెల్ల” వేయటం gurinchi..

Means WHITE WASH…
Kavi garu ayina Rajasree ki dandaalu..

Advertisements

About kranspire

Hi, I am kran. I write about any thoughts that inspire me.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: