ప్రేమంటేనే పేచీలు- రాత్రికి మాత్రం రాజీలు

lines are like this “ప్రేమంటేనే పేచీలు- రాత్రికి మాత్రం రాజీలు”
song ఏమో 10ఏళ్ల బాలాదిత్య గాడి Dream sequence.. మద్యలో రమ్యకృష్ణ “ఆహ్!! ” అంటూ బుసలు..బాలకృష్ణ ఏమో నటించరా అంటే కస్సుమని– నో.. నేను జీవిస్తా అంటాడు. అసలు ఈ కస్సులు బస్సులు రమ్యకృష్ణ , బాలకృష్ణ కల కాకుండా బాలాదిత్య గాడి కల అని దొంగ నా Director pinisetty గాడికి ఎందుకు అనిపించిందో..

 

Advertisements

About kranspire

Hi, I am kran. I write about any thoughts that inspire me.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: