విరామ చిహ్నాలు (Virama chihnalu) – Punctuation marks

ఎన్నో తరాలుగా తెలుగు, ఇంగ్లిష్ లో ఒకే విధమైన విరామ చిహ్నాలు (పంక్చుఏషన్ మార్క్స్) వాడుతున్నాము.

From ages, Telugu & English are sharing same punctuation marks (viraama chihnaalu )

Full stop . బిందువు ( binduvu)
comma , వాక్యాంస బిందువు (vakyaamsa binduvu)
semi-colon ; అర్ధ బిందువు (ardha binduvu)
colon : న్యూన బిందువు (nyuna binduvu)
question mark ? ప్రశ్నార్ధకం (prasnardhakam)
Exclamation mark ! ఆశ్చర్యార్ధకం (ascharyardhakam)

——————————————————————————

Advertisements

About kranspire

Hi, I am kran. I write about any thoughts that inspire me.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: