పదహారు అణాల తెలుగు అమ్మాయి (Padaharu anala telugu ammai)

anna is 6 paisa

అణా అంటే 6 పైసలు. పదహారు అణలు దాదాపు ఒక రూపాయితో సమానం

16 * 6 = 96 paisa (equivalent to 1 Rupee)
it use to be a coin of size larger than current rupee; as much as current half dollar coin.
So, in olden days the woman who use to put big Bottu/bindi/ tikli .. they use to refer that woman with that phrase.
aame bottu aa coin anta pedda ga undedi annamata ..
Implying that means she is proud about her culture and prefer to put pedda bottu ..
16 anna la bottu unna aada-padachu
became 16 anna la aadapaduchu/ telugu ammayi

Advertisements

About kranspire

Hi, I am kran. I write about any thoughts that inspire me.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: